Het slotakkoord is in zicht.

The final chord is near.

Het slotakkoord is in zicht.

 

Op de loop van de wereldgeschiedenis zal het geen àl te grote impact hebben,

maar voor ons is het meer dan een mijlpaal.

Ons slotakkoord is in zicht, na ruim dertig jaar houdt Septem Viri op met bestaan.

Het waren heerlijke en onvergetelijke jaren, maar nu is het tijd voor iets anders.

 

Het begon voor ons allemaal in de zomer van 1989.

Een of andere zuster vierde haar jubileum – haar naam ontsnapt ons. De tand des tijds, weet u wel –

en haar feest moest muzikaal worden opgeluisterd. Zo richtten enkele mannen uit Torhout en omstreken

een a capella-groepje op. Al hadden we toen geen énkel idee waar ons dat uiteindelijk allemaal zou brengen.

Vandaag, meer dan dertig jaar later, hebben we in zowat elke uithoek van Vlaanderen opgetreden

én zagen we een stukje van de wereld. Septem Viri maakte kennis met Denemarken, Finland, Frankrijk,

Hongarije, Italië en Letland. En zij met ons. Door de jaren heen zongen we meer dan 1.500 optredens,

namen we drie cd’s op en waren we te horen en te zien op radio en televisie.

Al verdwijnt dat alles in het niets met het onnoemelijke plezier dat we samen hebben beleefd.

 

Het werd een prachtige reis, waarvoor we bijzonder veel mensen moeten bedanken.

Eerst en vooral de zestien mannen die ooit deel uitmaakten (of dat nog steeds doen) van Septem Viri.

Maar uiteraard ook onze partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden en vrienden

die ons door dik en dun hebben gesteund.

 

Aan alle mooie liedjes komt een eind.

We zijn ontzettend blij dat de onze ruim dertig jaar hebben mogen duren.

 

 

Bart Boudry – Geert Jaques – Bart Verhelle – Piet Soete

Bart Van Synghel – Dirk Jaques – Arnold Sercu – Jan Decorte

 

 

Vocaal Ensemble Septem Viri      1 februari 2020

info-at-septemviri.be

© Tijs Soete

The final chord is near.

 

We do realize that it won’t change the course of world history,

but this is more than a milestone to us…

Our final chord is sounding, Septem Viri is coming to an end after more than thirty years.

All those years have been wonderful and unforgettable, but it's time for something different now.

 

It all started in the summer of 1989. A nun at the local hospital, was celebrating her anniversary.

We don’t remember her name - the ravages of time, you know…

The party had to be enlivened by music. So a few men from Torhout and surrounding areas

set up an a small cappella group. At the time we had no idea where it would eventually take us.

But today, thirty years later, we've performed in just about every corner of Flanders

and we've seen a good part of the world. Septem Viri met Denmark, Finland, France, Hungary,

Italy and Latvia … and they met us too. Over the years we had more than 1,500 gigs,

recorded three CDs, could be heard on radio and seen on television.

But all this was nothing compared to the incredible fun we had together.

 

All those years turned out to be a wonderful and amazing trip, for which we have to thank quite a lot of people.

First and foremost, the sixteen men who once were or still are part of Septem Viri.

And of course, all our partners, children, grandchildren, other family members and friends

who have always supported us.

 

We know that all good things and songs come to an end.

But we are so grateful that ours could last more than thirty years.

 

 

Bart Boudry – Geert Jaques – Bart Verhelle – Piet Soete

Bart Van Synghel – Dirk Jaques – Arnold Sercu – Jan Decorte

 

Vocal Ensemble Septem Viri      february, 1st 2020

info-at-septemviri.be

 

 

© Tijs Soete